Strona główna
Dzisiaj jest 27-6-2022

Regulamin

Regulamin studia:

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia ART TATTOO:
1. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych używek
2. W studiu ART TATTOO obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych
3. W studiu wszystkie ceny ustalane są indywidualnie. Zależy od wzoru, jego rozmiaru, koloru, stopnia skomplikowania oraz umiejscowienia na ciele. Przy większych wzorach tatuaż robiony jest na sesje, mniejsze wzory wykonywane są podczas jednej wizyty lub w konkretnej cenie. W studiu „nie targujemy się”. Mam prawo odmówić wykonywania tatuażu bez podania przyczyny
4. Przed przystąpieniem do zabiegu osoba zobowiązana jest do stawienia się celem odbycia konsultacji. Odbyta rozmowa ma na celu uzyskanie planu rozmieszczenia wzoru, porady w kwestii kolorystyki i doboru pozostałych elementów
5.Przed zapisaniem się na tatuaż niezbędne jest pozostawienie zaliczki. Zaliczka jest częścią ceny za tatuaż (50 zł przy małych tatuażach, 100 zł w przypadku większych). Zaliczka wliczana jest w koszt tatuażu i odliczana przy ostatniej sesji.
6. W razie rezygnacji z jakichkolwiek powodów z winy klienta, niezależnie od przyczyn zaliczka przepada. O zmianie terminu tatuażu należy poinformować studio najpóźniej dwa dni przed umówioną wizytą, wtedy zaliczka „przechodzi” na inny termin. Można jednorazowo przełożyć termin.
7. Dokonanie opłaty (zaliczki) po konsultacji jest równoznaczne z Akceptacją Regulaminu
8. W studiu możliwe jest znieczulenie skóry w miejscu w którym ma być wykonywany tatuaż (100zł). Przed zastosowaniem znieczulenia klient musi podpisać oświadczenie, że nie jest uczulony na miejscowe środki znieczulające. Jakiekolwiek powikłania wynikające z braku wiedzy klienta o swoim stanie zdrowia klient bierze na swoją odpowiedzialność.
9. Studio wykonuje tatuaże osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności (17 lat) wyłącznie za zgodą pisemną opiekunów prawnych oraz w ich obecności.
10. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych i odurzających
11. Studio zobowiązuje się do udzielania rad jak poprawnie dbać o tatuaż po jego wykonaniu.
12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym tatuażu.
 13. Do pomieszczenia gdzie wykonywany jest tatuaż wchodzi tylko dany klient, osoby towarzyszące muszą pozostać w poczekalni
14. Studio zobowiązuje się do wykonania tatuażu w sterylnych warunkach
15. Studio nie odpowiada za utratę przytomności klienta spowodowana złym samopoczuciem i związane z tym upadki, powikłania związane ze złym stanem zdrowia i chorobami, oraz brak przystosowania skóry do wykonywania tatuażu
16. Tatuażysta może przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpieniem zmian w strukturze skóry (mocnych zaczerwienień, pokrwawień i nasilającego się wydobywania osocza z krwią) 17. Akceptując regulamin studia klient wyraża zgodę na zrobienie zdjęcia wykonywanego tatuażu i umieszczania go na stronach internetowych
18. Studio nie prowadzi sprzedaży igieł, farb, czy jakichkolwiek materiałów lub urządzeń związanych z tatuowaniem
19. Zapłaty dokonujemy PRZED zabiegiem, chyba że wcześniej ustalono inaczej

 

Regulamin Karty Podarunkowej:
1. Wydawca: Studio Tatuażu Artystycznego Art Tattoo, ul. Sienkiewicza 5, 39-400 Tarnobrzeg
2. Studio tatuażu Art Tattoo – miejsce wykonywania usługi
3. Karta Podarunkowa Art Tattoo – karta będąca bonem towarowym, wydana imiennie, uprawnia do realizacji zabiegu w studiu Art Tattoo
4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kary Podarunkowej Art Tattoo
5. Wartość Karty Podarunkowej Art Tattoo równa jest wartości nominału widniejącego na Karcie
6. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne
7. W wypadku gdy cena usługi nabywanej przez użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką
8. W wypadku gdy cena usługi nabywanej przez użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie niższa niż wartość nominalna Karty Podarunkowej, Studio Tatuażu nie wydaje różnicy
9. Karta Podarunkowa ART TATTOO zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy
10. Studio Tatuażu nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe ART TATTOO, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery